Khu khảo nghiệm các giống lúa mới (7 )
Cập nhật: 07/08/2015