Một số hình ảnh khảo nghiệm các giống lúa mới (10 )
Cập nhật: 29/01/2015