Các đơn vị trực thuộc

 Các cơ sở của Công ty:

 1/Trung Tâm nghiên cứu sản xuất Giống cây trồng Nam Vinh

Địa chỉ: Quảng Vinh, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 054.2236237 ;            Fax: 054.3554413.

2/Nhà máy chế biến bảo quản hạt giống Phú Bài

            Địa chỉ:  Khu Công Nghiệp Phú bài, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

            Điện thoại: 0982.066.256

3/ Trung Tâm nghiên cứu sản xuất Giống lợn Phong Hiền

Địa chỉ: Phong Hiền, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0127.975.3519

4/Trung Tâm nghiên cứu ứng dụng Nông lâm nghiệp Bình Thành

Địa chỉ: Bình Thành, Hương Trà, Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 0914.007.011

5/ Trại Chăn nuôi Hương Thọ

Địa chỉ: Hương Thọ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0976.962.724

6/Trại Bò A So - A Lưới

Địa chỉ: Hương Lâm, A Lưới,  Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0982.057.603