Hội nghị đánh giá kết quả sản xuất thử các giống lúa mới trong năm 2014

      Ngày 18/9/2014  Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị  đánh giá kết quả sản xuất thử các giống lúa mới trong năm 2014 do Ông Hồ Vang Phó Giám đốc Sở chủ trì.

      Đến tham dự hội nghị có đại diện các Phòng Trồng trọt- Chăn nuôi, Kế hoạch Tài chính Sở Nông nghiệp, Trung tâm khuyến Nông Lâm Ngư; Chi cục Bảo vệ thực vật, Công ty CP giống cây trồng vật nuôi, Đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp các Huyện, Phòng Kinh tế, Trạm khuyến nông lâm ngư các huyện, thị xã; Đại diện lãnh đạo các HTX NN có sản xuất thử các giống lúa mới.

      Sau khi nghe báo cáo đánh giá kết quả mở rộng sản xuất giống lúa XT27 vụ ĐX 13-14, Báo cáo kết quả các mô hình sản xuất thử một số giống lúa mới trong năm 2014 , ý kiến của các thành viên dự họp .Ông Hồ Vang Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp kết luận :

-  Năm 2014 sản xuất lúa được mùa cả 2 vụ, nhiều giống lúa mới đưa vào sản xuất thử cũng đạt năng suất, chất lượng khá cao trong đó một  số giống nổi trội như: XT27, HN6, DT39, HC4...Sở khuyến khích các địa phương tiếp tục mở rộng diện tích các giống lúa này trong thời gian tới, tùy theo tình hình cụ thể của từng địa phương , đặc điểm của các giống để bổ trí:

-  Đối với giống XT27: Sở đã đưa vào cơ cấu trong vụ ĐX 13-14 và có trợ giá để mở rộng diện tích, đặc biệt là trên vùng đất nhiễm chua phèn, mặn ven phá Tam giang, trên các chân đất có tầng canh tác mỏng, cát pha..và chỉ cơ cấu trong vụ Đông xuân.

-  Giống HN6:thể hiện tính phù hợp trên nhiều chân đất, thời gian sinh trưởng cả 2 vụ ngắn, thích hợp đất sâu bùn. Đề nghị các địa phương tiếp tục mở rộng diện tích cho cả 2 vụ (ĐX và Hè thu), đặc biệt những chân đất sâu bùn, hoặc các chân đất gieo cấy giống Khang dân thường bị nhiễm thối thân, thối bẹ, lem lép hạt. Sở đề nghị các địa phương cần quan tâm về chính sách hổ trợ mở rộng diện tích sử dụng giống HN6.

- Giống HC4:Phù hợp cơ cấu trong cả 2 vụ (ĐX Và HT), năng suất khá, chất lượng gạo ngon, tuy vậy vụ ĐX nhiễm bệnh đạo ôn. Hiện nay HTX Thủy Thanh 2 đang xây dựng thương hiệu gạo chất lượng, do đó HTX cần tiếp tục mở rộng diện tích để đảm bảo cung ứng đủ theo nhu cầu, đồng thời tăng cường quảng bá để mở rộng thị trường. Các địa phượng khác nếu sản xuất giống lúa HC4 cần sản xuất theo mô hình  hợp tác liên kết ( trong sản xuất và tiêu thụ). Sở Nông nghiệp và PTNT chưa khuyến cáo sử dụng.

- Giống DT39: Theo đánh giá trong vụ ĐX phù hợp hơn, sinh trưởng phát triển và cho năng suất cao hơn vụ hè thu.Do vậy trên cơ sở kết quả các địa phương đã sản xuất thử, đề nghị tiếp tục duy trì mở rộng diện tích vừa phải.

- Giống DQ11: Giống này chưa ổn định, độ thuần chưa cao. Hiện nay chưa khuyến khích mở rộng.

- Giống ML48, ML214: Sở NN& PTNT đã có kết luận giao trách nhiệm cho Trung tâm khuyễn nông lâm ngư tổ chức sản xuất thử trong vụ ĐX 14-15, trong đó ưu tiên sản xuất thử diện rộng giống lúa ML48 đẻ đánh giá khả năng thích nghi của giống (đặc biệt là khả năng chịu rét và tình hình bệnh đạo ôn)

- Giống BT 7: Sở đã chỉ đạo sử dụng để gieo sạ trên diện tích mô hình cánh đồng mẫu vụ ĐX 12-13 sau đó một số địa phương đã duy trì mở rộng do đã tìm được thị trường tiêu thụ khá tốt, song là một giống nhiễm rầy khá nặng . Do vậy, đối với nhứng địa phương đã sản xuất , chủ động phòng trừ rấy tốt và có thị trường tiêu thụ thì tiếp tục sản xuất đáp ứng nhu cầu của thị trường.