Tổ chức hội nghị đầu bờ tại Thừa Thiên Huế


   Ngày 23/8/2014  Sở Nông nghiệp và PTNT Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị đầu bờ để đánh giá kết quả khảo nghiệm cơ bản các giống lúa mới trong vụ Hè thu năm 2014 tại Trung tâm nghiên cứu sản xuất giống cây trồng Nam vinh huyện Quảng điền do Ông Hồ Vang Phó Giám đốc Sở chủ trì.Đến tham dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo các ban ngành của Sở Nông nghiệp, Trung tâm khuyến Nông Lâm Ngư; Phòng Nông nghiệp các Huyện….

    Sau khi đánh giá thực tế trên đồng ruộng và nghe báo cáo của Công ty CP giống cây trồng vật nuôi Thừa Thiên Huế về kết quả khảo nghiệm cơ bản các giống lúa mới trong vụ Hè thu 2014, ý kiến của các thành viên dự họp .Ông Hồ Vang Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp kết luận :

    - Vụ Đông xuân 14-15 bố trí khảo nghiệm cơ bản  15 giống lúa gồm: BN26, ĐB18, ML214, ML48, Nam ưu 1246, Gia Lộc 105, TBR 117(nhóm Năng suất) và các giống RG1, RG2, RG3.1, RG3.3, RG6, RG7, OM8017, BT9,(nhóm chất lượng).

     - Giao Công ty CP giống cây trồng vật nuôi Thừa Thiên Huế thu thập thêm các giống lúa mới có triển vọng để đưa vào khảo nghiệm cơ bản trong năm 2015.

     - Vụ ĐX 14-15 đưa vào sản xuất thử khoảng 100 ha gồm các giống lúa: ML48, ML214, TBR117, Gia lộc 105, RG2, RG3.3, ưu tiên bố trí sản xuất thử giống ML48 để đánh giá khả năng thích nghi của giống đặc biệt là khả năng chịu rét và bênh đạo ôn.

      - Khuyến khích mở rộng sản xuất thử giống lúa XT27 trong vụ Đông xuân và các giống HN6, DT39 quế lâm, HC 4 trong cả 2 vụ Đông xuân và Hè thu.