Kỹ thuật trồng Giống ngô nếp MX4

1. Nguồn gốc

     Nguồn gốc và phương pháp: MX4 là giống ngô lai không qui ước được tạo ra từ tổ hợp lai SNC07 x SN1, trong đó SNC07 và SN1 là các giống ngô nếp thụ phấn tự do đã được chọn lọc. MX4 bắt đầu khảo nghiệm quốc gia vụ Đông 2000, được công nhận tạm thời năm 2004 theo Quyết định số 2182 QĐ/BNN-KHCN ngày 29 tháng 7 năm 2004.

2. Những đặc tính chủ yếu

- Thời gian thu hạt khô 80-85 ngày, thu trái ăn tươi 62-64 ngày sau gieo.

- Sinh trưởng khoẻ, chiều cao cây 186 cm, chiều cao đóng bắp 88 cm, chiều dài bắp 14,7 cm, đường kính bắp 4,2 cm, 12-14 hàng hạt, tỷ lệ hạt/bắp 74,1%, chất lượng luộc ăn tươi bắp có hương vị thơm và dẻo.

- Năng suất hạt khô trung bình từ 3,5-4,5 tấn/ha. Năng suất bắp tươi lột vỏ 7,7 tấn trái tươi/ha. MX4 bị nhiễm đốm vằn và gỉ sắt nhẹ, ít đổ ngã, thích nghi rộng.

3. Hướng sử dụng và yêu cầu kỹ thuật

Mùa vụ: Có thể trồng được nhiều vụ trong năm trên chân đất chủ động tưới tiêu.

Các lưu ý trong gieo trồng chăm sóc:

+ Cần trồng cách ly về không gian hoặc thời gian với ruộng bắp vàng hay bắp ngọt để đảm bảo chất lượng trái.

+ Thu bắp ăn trái tươi sau khi phun râu 18 ngày.