Hướng dẫn sử dụng gieo cấy Giống lúa IR42 (NN4B)

1. Nguồn gốc:

    Giống lúa IR42 nhập nội từ Viện Lúa Quốc tế. Được phép sản xuất kinh doanh theo Quyết định 74/2004/QĐ-BNN ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Những đặc điểm chủ yếu.

- Thời gian sinh trưởng vụ ĐX: gieo cấy 155±5 ngày; gieo sạ: 145±5 ngày

- Chiều cao cây 95-100 cm, sinh trưởng khá, đẻ nhánh khá, dạng hình gọn, trổ dấu bông, dạng hạt dài. Chịu chua phèn khá, cứng cây, chống đổ tốt, chịu rét yếu. khối lượng 1000 hạt:19-20g. Chịu thâm canh cao. Kháng rầy nâu, đạo ôn. Nhiễm bạc lá và khô vằn.

- Năng  suất đạt 55-60 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 70-75 tạ/ha.

3. Kỹ thuật canh tác tại Tỉnh Thừa Thiên Huế: (Các nơi khác theo hướng dẫn của Ngành Nông nghiệp địa phương)

a. Đất: IR42 có thể gieo trồng trên đất phèn mặn, thích hợp trên đất có độ phì cao, tầng canh tác dày.

b. Thời vụ gieo:

Vụ

Gieo mạ

Sạ

Cấy

Thu hoạch

Đông Xuân

05 - 20/12

15 - 30/12

01/1 - 15/1

10 - 25/5

c. Lượng giống gieo: 4-5kg/500m2

d. Ngâm ủ:

Nếu giống cách vụ thì ngâm 36-48h, nếu giống liền vụ thì ngâm 48-60h, và thực hiện ngâm ủ theo quy trình hướng dẫn.

Chú ý: + Không được dùng cả bao thóc giống để ngâm ủ      

e. Bón phân, chăm sóc:

*  Bón phân đơn:

-  Lượng phân bón cho 1 sào 500m2:Phân chuồng: 400-500 kg ,Urê :10-13 kg,Lân :20-25 kg, Kali : 7 -  9 kg

-  Cách bón: Bón lót sâu toàn bộ Phân chuồng, Lân + 2kg Urê

   + Thúc 1: Urê 4-5kg + 2-3kg kali

   + Thúc 2 : Urê 2-3 kg + 1-2kg kali

   + Thúc đòng : Urê 2-3 kg + 4kg kali

* Bón phân đa kết hợp với phân đơn:

- Lượng phân bón cho 1 sào 500m2: N-P-K 16.16.8 : 25 kg; urê: 2kg; kali: 4-5kg

- Cách bón: bón lót: 5kg NPK 16.16.8

   + Thúc1: 12kg N.P.K (Bón khi cây lúa được 3 lá)                  

   +  Thúc 2 : 8 kg N.P.K  ( Sau thúc 1: 10-13 ngày)

   + Thúc đòng : Urê 2 kg + 4-5kg kali (Trước trổ 20 ngày)

Tuỳ theo điều kiện sinh trưởng của cây, đất đai của từng vùng để điều chỉnh lượng phân bón cho hợp lý.

f. Tưới nước: Điều tiết nước hợp lý theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa

g. Phòng trừ sâu bệnh: Thường xuyên kiểm tra các loại sâu bệnh phát hiện sớm để phòng trừ kịp thời theo hướng dẫn của chi cục BVTV của địa phương.