Hướng dẫn kỹ thuật trồng Giống ngô nếp MX2

1. Nguồn gốc:

    Nguồn gốc và phương pháp: MX2 là giống ngô lai không qui ước được tạo ra từ tổ hợp lai SNC06 x SN1, trong đó SNC06 và SN1 là các giống ngô nếp thụ phấn tự do đã được chọn lọc.

    MX2 bắt đầu khảo nghiệm quốc gia vụ Đông 2000, được công nhận tạm thời năm 2004 theo Quyết định số 2182 QĐ/BNN-KHCN ngày 29 tháng 7 năm 2004.

2. Những đặc tính chủ yếu:

    Thời gian sinh trưởng 75-80 ngày, thu trái ăn tươi 60-65 ngày sau gieo. Sinh trưởng khoẻ, chống chịu sâu bệnh đốm vằn tốt, ít đổ ngã, thích nghi rộng. Chất lượng ăn tươi bắp có hương vị thơm, ngon và dẻo. Năng suất trung bình 3,5-4,5 tấn/ha. Năng suất trái tươi trung bình từ 7-8 tấn trái tươi/ha. MX2 bị nhiễm bệnh đốm vằn và gỉ sắt nhẹ.

3. Hướng sử dụng và yêu cầu kỹ thuật:

      Mùa vụ: Có thể trồng được nhiều vụ trong năm trên chân đất chủ động  tưới tiêu.

Các lưu ý trong gieo trồng chăm sóc:

+ Cần trồng cách ly về không gian hoặc thời gian với ruộng bắp vàng hay bắp ngọt để đảm bảo chất lượng trái.

+ Thu bắp ăn trái tươi sau khi phun râu 18 ngày.