Lĩnh vực hoạt động của Công ty

 

- Sản xuất kinh doanh giống cây trồng, cây lâm nghiệp, vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y.

- Sản xuất kinh doanh giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thức ăn nuôi trồng thủy sản, lương thực

- Khảo nghiệm, chọn tạo, lọc thuần, phục tráng các loại giống cây trồng, vật nuôi.

- Tư vấn, chuyển giao Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, lâm nghiệp

- Kiểm định, hậu kiểm, lấy mẫu, kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng giống cây trồng nông nghiệp;

- Kinh doanh lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống.

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.