Công ty cổ phần giống cây trồng - vật nuôi Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: 128 Nguyễn Phúc Nguyên, thành phố Huế
Điện thoại: (0234) 3522062; Fax (0234) 3529651
Email: giongctvn_hue@vnn.vn

( * ) Bắt buộc nhập
Họ và tên *
Email *
Địa chỉ
Điện thoại
Tiêu đề *
Nội dung *
Mã bảo vệ:*
  Gửi  Hủy