Huyện ĐăkĐoa thực hiện thành công cánh đồng một giống lúa.

Theo dõi clip theo đường link dưới đây:

 

https://drive.google.com/file/d/1QFgFSCwpwSGc-NtZPTgxSlH-FZP9Hrmr/view?usp=sharing

hugico