ĐAK ĐOA, TỔ CHỨC HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ MÔ HÌNH CÁNH ĐỒNG MỘT GIỐNG LÚA JO2 TẠI XÃ HÀ BẦU

 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đak Đoa vừa tổ chức Hội thảo đánh giá Mô hình cánh đồng một giống lúa chất lượng cao J02 tại xã Hà Bầu.
Mô hình cánh đồng một giống lúa chất lượng cao J02 của xã Hà Bầu được triển khai thực hiện tại cánh đồng làng Ring Rai thuộc làng Ring rai với quy mô thực hiện là 150 ha của 307 hộ dân.  Các hộ tham gia thực hiện mô hình đã được hỗ trợ 100% giống lúa và được hướng dẫn quy trình kỹ thuật ngâm ủ giống, gieo sạ, bón phân, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa. Theo đánh giá của các hộ nông dân, giống lúa J02 khá phù hợp với khí hậu, thổ những của địa phương, cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, cứng cây, đẻ nhánh nhiều, có khả năng chịu chua phèn và kháng được sâu bệnh, lúa có thời gian sinh trưởng từ 110 đến 115 ngày, bằng với thời gian sinh trưởng của các giống lúa khác gieo sạ tại địa phương; năng suất bình quân ước đạt khoảng 5,7 tấn/ha, có chân ruộng chăm sóc tốt năng suất đạt 7 tấn/ha, cao hơn so với giống lúa chủ lực là giống HT1 mà địa phương đang sản xuất từ 5 đến 7 tạ/ha và cao hơn năng suất lúa trung bình của toàn huyện từ 1 đến 1,2 tấn/ha.

Hình ảnh: Người dân tham quan Mô hình cánh đồng một giống lúa chất lượng cao J02 tại xã Hà Bầu

       Tại Hội thảo đánh giá kết quả, các đại biểu đã đánh giá giống lúa J02 là phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương và đề nghị UBND xã Hà Bầu tiếp tục tuyên truyền vận động người dân đưa giống lúa J02 vào sản xuất đại trà trong các vụ sản xuất tiếp theo nhằm nâng cao năng suất, sản lượng lúa, mặt khác phối hợp với Công ty cung ứng giống để thu mua lúa thành phẩm sau thu hoạch để nâng cao hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân./.
                                                                    Ngọc Định, Hồng Viên-Trung tâm VHTTTT
hugico