Các đơn vị thành viên

1. Trung Tâm Nghiên cứu & Sản xuất Giống cây trồng Nam Vinh

Địa chỉ: xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 054.2236237 ; Fax: 054.3554413.

2. Nhà máy chế biến hạt giống và kho  bảo quản hạt giống dự trữ Quốc gia miền Trung  Phú Bài

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0982.066.256

3. Trung Tâm nghiên cứu sản xuất Giống lợn Phong Hiền

Địa chỉ: xã Phong Hiền,huyện  Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0911374546

4. Trung Tâm Nghiên cứu Ứng dụng Nông Lâm nghiệp Bình Thành

Địa chỉ: xã Bình Thành,thị xã  Hương Trà, Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 0914.007.077

5. Trại Chăn nuôi Hương Thọ

Địa chỉ: Hải Cát, xã Hương Thọ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Điện thoại:

6. Trại Bò A So – A Lưới

Địa chỉ: Hương Lâm, A Lưới, Thừa Thiên Huế

Điện thoại:

Admin