Thông tin doanh nghiệp

  • Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG – VẬT NUÔI THỪA THIÊN HUẾ
  • Mã số thuế: 3300100924
  • Đại diện theo pháp luật: ông Đặng Văn Chung
  • Địa chỉ trụ sở chính: 128 Nguyễn Phúc Nguyên, phường Hương Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Admin