Công bố chất lượng

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng giống cây trồng.

GIỚI THIỆU

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG & KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

CỦA CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG VẬT NUÔI THỪA THIÊN HUẾ.

Công ty cổ phần giống cây trồng – vật nuôi Thừa Thiên Huế là doanh nghiệp nhà nước đã được cổ phần hóa theo Quyết định số: 3640/QĐ-UBND ngày 24/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty  là: kinh doanh dịch vụ du lịch; Tư vấn chuyển giao khoa học kỹ thuật nông, lâm nghiệp; Khảo nghiệm, chọn tạo, lọc thuần, phục tráng các loại giống cây trồng vật nuôi; kiểm định, hậu kiểm; lấy mẫu, kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng giống cây trồng; sản xuất giống cây trồng, cây lâm nghiệp; sản xuất giống vật nuôi; Sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn nuôi trồng thủy sản; kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thức ăn nuôi trồng thủy sản, nông súc sản khác, giống vật nuôi; kinh doanh giống cây trồng, cây lâm nghiệp, vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; kinh doanh lương thực; kinh doanh lưu trú du lịch (khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng); nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống.

 

Công ty cổ phần giống cây trồng – vật nuôi Thừa Thiên Huế được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ định là Tổ chức chứng nhận chất lượng giống cây trồng theo Quyết định số 2926/ QĐ-BNN-TT ngày 24 tháng 9 năm 2008 và được Cục Trồng Trọt chỉ định lại theo Quyết định số 441/QĐ-TT-QLCL ngày 12 tháng 9 năm 2012. Công ty có 01 Phòng thử nghiệm giống cây trồng được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ định theo Quyết định số 2718/ QĐ-BNN-KHCN ngày 3 tháng 9 năm 2008 và được Cục Trồng Trọt chỉ định lại theo Quyết định số 442/QĐ-TT-QLCL ngày 12 tháng 9 năm 2012, có đội ngũ cán bộ kiểm định đồng ruộng và cán bộ lấy mẫu được Cục Trồng trọt chỉ định đáp ứng các công việc chứng nhận chất lượng cho các lô giống lúa do Công ty sản xuất và cho các khách hàng có yêu cầu chứng nhận chất lượng.

PHẠM VI CHỨNG NHẬN, DANH MỤC CÁC PHÉP THỬ

 VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH.

A/ Tổ chức chứng nhận:       

1. Tên Tổ chức:  Tổ chức chứng nhận chất lượng giống cây trồng – Công ty CP giống cây trồng – vật nuôi Thừa Thiên Huế
Mã số: TCCN-GCT 12-05
2. Địa chỉ: Số 128, Nguyễn Phúc Nguyên – Thành Phố Huế – Thừa Thiên Huế
3. Điện thoại: 054.3522062               Fax: 054.3529651
4.Quyết định chỉ định:  Số 2926/QĐ-BNN-TT ngày 24 tháng 8 năm 2008
Chỉ định lại:  Số 441/QĐ-TT-QLCL ngày 12  tháng 9 năm 2012
5. Phạm vi chứng nhận: Giống lúa ( trừ giống siêu nguyên chủng lúa thuần, bố mẹ giống lúa lai, lua lai F1 sản xuất trong nước)

B/ Phòng thử nghiệm:

 

1. Tên phòng thử nghiệm:  Phòng thử nghiệm giống cây trồng – Công ty CP giống cây trồng vật nuôi Thừa Thiên Huế.
Mã số: LAS – NN 32
2. Địa chỉ: Số 128 Nguyễn Phúc Nguyên -Thành Phố Huế -Thừa Thiên Huế
3. Điện thoại: 054.3522062- 3510661              Fax: 054.3529651
4.Quyết định chỉ định:  Số 2718/QĐ-BNN-KHCN ngày 3 tháng 9 năm 2008
Chỉ định lại:  Số 442/QĐ-TT-QLCL ngày 12  tháng 9 năm 2012
5.Đã đăng ký hoạt động thử nghiệm Giấy chứng nhận số: 1580/TĐC-HCHQ ngày 22 tháng 8 năm 2014 ( Lĩnh vực hoạt động thử nghiệm: hạt giống cây trồng lúa)
6. Lĩnh vực được chỉ định: Chất lượng hạt giống cây trồng.
7. Danh mục các phép thử và phương pháp thử được chỉ định: 1.  Xác định độ sạch: TCVN 8548:2011
2. Xác định hạt khác loài:TCVN 8548:2011
3. Xác định hạt khác giống có thể phân biệt được: TCVN 8548:2011 .
4. Xác định tỉ lệ nẩy mầm: TCVN 8548:2011 .
5. Xác định khối lượng 1000 hạt: TCVN 8548:2011 .
6. Xác định độ ẩm: TCVN 8548:2011 .

Hạt giống là nguyên liệu đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp liên quan trực tiếp đến lợi ích kinh tế của người sản xuất, người kinh doanh, người sử dụng giống và lợi ích chung của xã hội. Việc chứng nhận chất lượng hạt giống và kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi gieo trồng là một hoạt động quan trọng, nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của người sản xuất và người sử dụng hạt giống. Ban lãnh đạo và Cán bộ nhân viên của Công ty nhận thức rõ các kết quả chứng nhận chất lượng và kiểm tra chất lượng sản phẩm do Công ty thực hiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với lợi ích chung của xã hội và sự phát triển của Công ty.

Tổ chức Chứng nhận chất lượng giống cây trồng và Phòng thử nghiệm giống cây trồng của Công ty CP giống cây trồng vật nuôi Thừa Thiên Huế với sự trợ giúp của hệ thống chất lượng này sẽ cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu luôn đưa ra các kết quả chứng nhận chính xác, có thể lặp lại và có thể truy cứu được, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hoàn toàn đáp ứng theo yêu cầu khách hàng trong cũng như ngoài Công ty.

Ban Lãnh đạo Công ty CP giống cây trồng – vật nuôi Thừa Thiên Huế cam kết với toàn thể nhân viên và khách hàng về việc duy trì và nâng cao Hệ thống Quản lý chất lượng nhằm đảm bảo tính công bằng và độ tin cậy của các kết quả chứng nhận và kiểm tra chất lượng do Công ty thực hiện và luôn đáp ứng sự hài lòng của khách hàng.

Admin