Giới thiệu chung

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

1. Tên Công ty :      CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG – VẬT NUÔI THỪA  THIÊN  HUẾ

Tên giao dịch quốc tế :  THUA THIEN HUE SEEDS & LIVESTOCK  BREEDS JOINT STOCK COMPANY            

Tên viết tắt                     :  HUGICO

Trụ sở chính

Địa chỉ:128 Nguyễn Phúc Nguyên, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế

Điện thoại: 0234.3522062, 3538066;  Fax: 0234.3529651

Email: giongctvn_hue@vnn.vn

Web: hugico.com.vn

Biểu tượng (Logo):

2. Ngành nghề kinh doanh

  • Nghiên cứu, lai tạo, khảo nghiệm, chọn tạo, phục tráng các loại giống cây trồng, vật nuôi.
  •  Sản xuất kinh doanh giống cây trồng, cây lâm nghiệp, vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y.
  •  Sản xuất kinh doanh giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thức ăn nuôi trồng thủy sản, lương thực
  •  Tư vấn, chuyển giao Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, lâm nghiệp
  •  Kiểm định, hậu kiểm, lấy mẫu, kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng giống cây trồng nông nghiệp;
  •  Kinh doanh lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống.
  •  Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

3. Quá trình hình thành và phát triển:

Tiền thân của Công Ty Giống Cây Trồng & Vật Nuôi Thừa Thiên- Huế là Công Ty Giống Cây Trồng Bình Trị Thiên. Tháng 07 năm 1989 sau khi tách tỉnh Bình Trị Thiên ra thành 3 tỉnh Quảng Bình, Quãng Trị, Thừa Thiên- Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế có Quyết định số 71/ QĐ – UB ngày 22/ 7/ 1989 về việc thành lập Công ty Giống Cây Trồng Thừa Thiên- Huế  trong đó có Trại giống lúa Nam Vinh ở Hương Điền.

Đến năm 1993 do chuyển đổi cơ chế, các doanh nghiệp nhà nước được thành lập lại theo NĐ 388- HĐBT ngày 20/11/ 1991 của Hội đồng Bộ trưởng, Công Ty Giống Cây Trồng Thừa Thiên- Huế được thành lập lại theo Quyết định số 125 QĐ/ UBND ngày 29/11/ 1993 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Tháng 5/ 1997 sáp nhập Công Ty Giống và Thức Ăn Chăn Nuôi Thừa Thiên- Huế vào Công Ty Giống Cây Trồng Thừa Thiên- Huế theo Quyết định số 826 QĐ/ UBND ngày 12/5/1997 của UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế về việc sáp nhập Doanh nghiệp nhà nước.

Tháng 3 năm 1999 UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế có Quyết định số 448/1988 QĐ- UBND ngày 17 tháng 3 năm 1998 của UBND Tỉnh chuyển Công Ty Giống cây trồng sang lĩnh vực Doanh nghiệp  Nhà nước hoạt động công ích.

Từ năm 1997 Công ty có thêm nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi. Công ty đã đẩy mạnh lĩnh vực này. Ứng dụng nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật chăn nuôi vào sản xuất có lợi ích cho người chăn nuôi và tiêu dùng.

Công Ty Giống Cây TrồngThừa Thiên- Huế  được đổi tên thành Công Ty Giống Cây Trồng & Vật Nuôi Thừa Thiên- Huế theo quyết định số 979 QĐ/ UB ngày 16/4/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế.

4. Quá trình chuyển đổi doanh nghiệp sang Công ty Cổ phần:

* Ngày18 tháng 5 năm 2005, Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Thừa Thiên Huế ra quyết định số 1653/QĐ-UB ” V/v Tiến hành cổ phần hoá Công ty Giống cây trồng & Vật Nuôi Thừa Thiên Huế ” thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là ngày 30 tháng 6 năm 2005.

* Ngày 24/10/2005, Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Thừa Thiên Huế ra quyết định số 3640/QĐ-UB Về việc chuyển Công ty Giống Cây Trồng & Vật Nuôi Thừa Thiên Huế thành Công ty Cổ phần Giống Cây Trồng – Vật Nuôi Thừa Thiên Huế.

* Ngày 26/10/2005, Đại Hội đồng cổ đông thành lập Công ty nhiệm kỳ I (2006-2008)

* Ngày 15/3/2009, Đại hội đồng cổ đông Công ty nhiệm kỳ II (2009-2013)

* Ngày 29 tháng 3 năm 2014, Đại hội đồng cổ đông Công ty nhiệm kỳ III (2014-2018)

* Ngày 30 tháng 6 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025)

 

 

Admin