Tầm nhìn – Sứ mệnh

Tầm nhìn
Trở thành doanh nghiệp hàng đầu về nghiên cứu, sản xuất cung ứng giống cây trồng vật nuôi tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, ứng dụng công nghệ tiên tiến, quản lý chuyên nghiệp, đổi mới liên tục và toàn diện
Sứ Mệnh
Xây dựng và phát triển thương hiệu HUGICO. Biến giấc mơ của người nông dân trở thành hiện thực, xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại.

Admin