Lịch sử phát triển

– Nghiên cứu, lai tạo, khảo nghiệm, chọn tạo, phục tráng các loại giống cây trồng, vật nuôi.

– Sản xuất kinh doanh giống cây trồng, cây lâm nghiệp, vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y.

– Sản xuất kinh doanh giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thức ăn nuôi trồng thủy sản, lương thực

– Tư vấn, chuyển giao Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, lâm nghiệp

– Kiểm định, hậu kiểm, lấy mẫu, kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng giống cây trồng nông nghiệp;

– Kinh doanh lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống.

– Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

 

 

Admin