Nhân sự chủ chốt

1. Trung Tâm nghiên cứu sản xuất Giống cây trồng Nam Vinh

Địa chỉ: Quảng Vinh, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 054.2236237 ; Fax: 054.3554413.

2. Nhà máy chế biến bảo quản hạt giống Phú Bài

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Phú bài, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0982.066.256

3. Trung Tâm nghiên cứu sản xuất Giống lợn Phong Hiền

Địa chỉ: Phong Hiền, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0127.975.3519

4. Trung Tâm nghiên cứu ứng dụng Nông lâm nghiệp Bình Thành

Địa chỉ: Bình Thành, Hương Trà, Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 0914.007.011

5. Trại Chăn nuôi Hương Thọ

Địa chỉ: Hương Thọ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0976.962.724

6. Trại Bò A So – A Lưới

Địa chỉ: Hương Lâm, A Lưới, Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0982.057.603

Admin